Ceník

Odborné kurzy a školení jsou prováděny podle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Odborné doklady k obsluze malé i velké mechanizace vydávané naším školícím střediskem jsou přísně evidovány. 

Výuka je prováděna buď formou interního, nebo externího studia a to hromadně, nebo individuálně podle dohody z účastníkem kurzu. Nejčastěji je využívána výuka individuální – distanční formou s konsultacemi, jsou-li vyžádány. Účastník tak ušetří celý pracovní týden a dostaví se pouze k závěrečné zkoušce na základě své „PŘIHLÁŠKY K ZÁVĚREČNÉ ODBORNÉ ZKOUŠCE“.

Technické prohlídky

Provádíme rovněž zákonem stanovené technické prohlídky, které ukládá provozovatelům stavebních a zemních strojů NV č.378/2001 Sb. §4, odst. 2 v platném znění, Zákon č.309/06 Sb. v platném znění a Zákon č.262/2006 Sb. v platném znění. Provozovatel obdrží protokol o provedené kontrole.

Cena za kontrolovaný stroj:  1 500,- Kč

Základní kurzy – zemní stroje

Jsou určeny pro obsluhy zemních strojů (dozerů, rypadel a nakladačů bez rozdílu druhu podvozků), silničních strojů (válců, grejdrů, finišerů a motorových skrejprů, manipulátorů, kompaktorů, truboukladačů a obaloven živičných směsí).
 
V ceně je zahrnuta teoretická výuka a závěrečná odborná zkouška.

Cena kurzu: 4 800,- Kč

Základní kurzy - jednoúčelové

Jsou určeny pro obsluhy kompresorů a elektrocentrál bez omezení výkonů, vrtných souprav, korečkových rypadel a minirypadel, ručně vedených válců, obsluh betonáren a maltáren stabilních, semimobilních a mobilních, autodomíchávačů, přepravníků betonových směsí a malty, čerpadel betonových směsí, sněhových fréz, drenážních rýhovačů a korečkových hlubidel, zařízení pro napínání předpínací výztuže, zařízení pro míchání injektážní malty a pro injektování, zařízení na recyklaci odpadních surovin, stroje na úpravu a zpracování hornin.

V ceně je zahrnuta teoretická výuka a závěrečná odborná zkouška.

Cena kurzu: 4 500,- Kč

Základní kurzy pro obsluhy zdvihacích zařízení
a malé mechanizace​

 • Manipulační vozíky: 3 000,- Kč
 • Jednomužné motorové řetězové pily: 2 100,- Kč
 • Křovinořezy: 2 000,- Kč
 • Lešenářská technika + práce ve výškách: 2 500,- Kč
 • Vibrační a žací stroje: 2 500,- Kč
V ceně všech uvedených kurzů je zahrnuta teoretická výuka a závěrečná odborná zkouška

Rozšiřovací kurzy – zemní stroje

Jsou určeny pro strojníky, kteří jsou již držiteli průkazu strojníka a mají zájem si jej rozšířit o další kategorii strojů. Podmínkou je, že mají oprávnění obsluhovat stroje, nepatřící do „Jednoúčelové“ kategorie strojů.

V ceně je zahrnuta teoretická výuka a závěrečná odborná zkouška.

Cena kurzu: 3 800,- Kč

Základní kurzy zdvojené (ztrojené)

Jsou určeny pro obsluhy dvou (tří) kategorií strojů, technologicky na sebe navazujících.
 • Rypadla kolová + nakladače kolové + rypadla pásová, atd. (3 stroje) 8 900,- Kč
 • Kompresory + centrály, rypadla + nakladače kol., dozery + válce, atd. (2 stroje) 6 000,- Kč
 • Jednomužné motorové řetězové pily + křovinořezy 3 500,- Kč

V ceně všech uvedených kurzů je zahrnuta teoretická výuka a závěrečná odborná zkouška.

Periodická školení

Jsou určena pro všechny obsluhy  shora uvedených mechanizmů podle příslušných školících cyklů

 • Cena školení za kategorii strojů: 400,- Kč
 • Každá další technologicky navazující kategorie: 200,- Kč

V ceně je zahrnuto opakované školení, přezkoušení a prolongace průkazu na další období.

Průkaz strojníka - obsluhy

 • Vystavení nového průkazu, vystavení duplikátu průkazu: 300,- Kč
 • Rozšíření průkazu o další kategorii strojů, zápis do průkazu: 200,- Kč

V ceně je zahrnuto opakované školení, přezkoušení a prolongace průkazu na další období.

Publikace

„Mechanizace ve stavebnictví“, bezpečnostní a provozní předpisy

Cena: 480,- Kč

Cestovní výlohy

 • Do 150 km 500,- Kč
 • Nad 150 km 1 000,- Kč

Cena kurzu je vždy za jednoho účastníka. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku – rok 2023-2024.