CO NABÍZÍME

Naše školící středisko nabízí kurzy pro získání odborných dokladů k obsluze a ovládání stavební mechanizace. Jedná se o velmi široký okruh stavebních a zemních strojů, silničních mechanizmů, strojů pro skalní práce a lomová hospodářství, strojů pro těžbu a nakládku surovin v hrubé keramice a výroby maltovin. Problematika výuky je zaměřena i na obsluhu strojů ve vertikální a horizontální dopravě.

Forma výuky závisí na individuelním rozhodnutí každého zájemce, který se může sám rozhodnout, jakou formu studia si vybere ,zda formu denního studia, dálkového studia atd. Zaměstnanci stavebních firem se rozhodují nejčastěji pro formu distančního studia, která je vedena nepovinnými konsultacemi s tím, že si je mohou podle potřeby vyžádat a použít technické studijní materiály k dané problematice, které jim poskytneme.

Podnikatelská stavební veřejnost využívá nejpřitažlivějšího způsobu výuky a to je externí forma distančního studia, kdy uchazeč navštěvuje vyžádané konsultace k zadané látce a problematiku studuje ve svém volném čase doma. K závěrečné odborné zkoušce se přihlásí individuelně, jakmile je na ni připraven. Jak sám uchazeč, tak i jeho zaměstnavatel není vázán časově a obě strany tak mohou disponovat s pracovní dobou podle svého uvážení a podle daných možností na stavbách (ušetří cca 9 pracovních dnů). Odbornou literaturu a technické podklady ke studiu obdrží od školícího střediska v potřebném rozsahu. Zájemci o rozšíření Průkazu strojníka o další stroje podstupují stejnou praxi, jako zájemci o Průkazy nové.

Periodická školení na získané odbornosti provádíme přímo na pracovištích u objednatele, nebo v našem školícím středisku, za pomoci audiovizuální techniky a opakováním příslušně platné legislativy. Na základě závěrečného kontrolního testu pak získává uchazeč prolongační razítko na další funkční období.