Školení a kurzy pro obsluhu stavebních, zemních a manipulačních strojů

V rámci prevence rizik podle zákona 309/2006 Sb., ustanovení § 101 a 102 Zákona 262/2006 Sb. – zákoníku práce je zaměstnavatel v souvislosti s provozem strojů a strojních zařízení povinen zajistit zaměstnancům proškolení obsluh těchto používaných strojů, ať již jsou to stroje stavební, zemní či manipulační technika.

Tato školení jsou důležitá, jak z hlediska právního, tak z hlediska bezpečnosti při práci a předcházení úrazů.

Naše firma Vám nabízí kvalitní a individuální školení a kurzy pro obsluhy stavebních, zemních a manipulačních strojů, včetně příslušných dokumentů, nebo odborných dokladů.

Školení provádíme v individuálně dohodnutých termínech na k tomuto účelu vybavených pracovištích, v našem školícím středisku, případně přímo u zákazníka.

Odborné doklady jsou přísně evidovány v počítačové databance a tím je zajištěna možnost je obnovit nebo vyměnit při znehodnocení, či ztrátě. Evidence těchto dokladů vyhovuje i Zákonu o zachování osobních dat a GDPR.

Těšíme se na spolupráci.

Ozvěte se nám!